Plná evidence pracující s počítačem

Rozsáhlý evidenční systém určený pro gastronomická zařízení, kde je kladen důraz na profesionalitu, rychlost obsluhy a efektivitu práce. Tento systém umožňuje komplexní propojení všech využívaných systémů.

Nabízené zařízení je konfigurováno tak, aby bylo možné jej přizpůsobit na míru individuálním potřebám jednotlivých gastronomických zařízení.

 • Systém může využívat až 1000 číšníků s různým oprávněním.
 • Každé oprávnění se váže ke konkrétnímu identifikačnímu klíči.
 • K systému může být připojeno několik obslužných terminálů zároveň.
 • Zařízení umožňuje nastavení jednotlivých vydávaných porcí.
 • Systém podporuje funkci samočištění.
 • Jednotlivé jednotky zařízení je možné propojit.

Systém doporučujeme propojit s pokladnou. Bude tak zajištěna maximální možná kontrola a evidence vydaných nápojů. Zároveň dojde k navázání na skladové hospodářství a další systémy.

Celý systém umožňuje využívat několik způsobů práce, které lze kombinovat a upravovat dle potřeb a požadavků provozu.

 • Kreditní způsob

Při využití tohoto způsobu je práce založena na kreditním systému. Obsluha nejdříve nápoj namarkuje na pokladně a až poté jej může vydat. Vydat jiný nápoj, než ten, který je načtený v pokladně nelze.

 • Debetní způsob

Debetní způsob je založen na tzv. debetu. Číšník po přihlášení na terminál volně vydává nápoje a další produkty a určuje, kterému stolu se mají naúčtovat. Vydané nápoje se automaticky přenášejí do pokladního systému, kde jsou přiřazeny ke konkrétním stolům. Debetní způsob je možné aplikovat na všechna přípojná zařízení včetně kávovarů.

Kombinace kredit – debet

Kombinace dvou předešlých způsobů. Některé nápoje lze vydávat kreditně, některé debetně. Stejně tak i obsluha může pracovat rozdílným způsobem.

Systém plné evidence umožňuje kontrolovat a dávkovat nápoje mnoha způsoby:

 • Dávkování z balkonového dávkovače
 • Dávkování chlazených destilátů z kanistrů
 • Kontrola piva a postmixu