Výčepy na pivo

Evidenční výčepy na pivo představují pro provozovatele jedinečný způsob kontroly obsluhy a vydaných nápojů. Výčepy na pivo jsou schopné přesně evidovat a kontrolovat množství natočeného a vydaného piva.

Výdejní stojany na pivo mají zabudovanou řídící jednotku s ovládacím panelem. Ta eviduje množství vyčepovaného piva a zaznamenává odběry obsluhy. Tyto výčepy komunikují s PC a umožňují napojení na další systémy - více na cesk.cz

1. Jednoduché měřící jednotky UNIT COUNTER

Evidenční měřící jednotky zaznamenávají průtok a evidují množství vydaného piva. Využívají se samostatně, jako jednoduchý způsob evidence vyčepovaného piva nebo jako součást evidenčních systémů. Bez napojení na PC.

2. Měřící jednotky DC16

Evidenční měřící jednotky zaznamenávají průtok a evidují množství vydaného piva, tyto jednotky komunikují s PC a umožňují napojení na další systémy. Možnost uzamčení a přihlášení zabraňují neoprávněné manipulaci a odběru alkoholu.

3 Průtokoměry pro měření piva

Turbínový průtokoměr

Turbínové průtokoměry jsou zařízení pro snímaní průtoků kapaliny na principu hallove sondy. Přesnost je závislá na rovnoměrnosti průtoku měřeného média, čistotě, obsahu plynů a na typu turbínky, která vysílá počet impulzů na litr měřené tekutiny.

Ultrazvukový měřič průtoku UFMC

Ultrazvukové měřiče průtoku UFMC celosvětově získávají na popularitě a ultrazvuková technika měření průtoku je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů trhu v oblasti přesného měření průtoku tekutin. Oproti klasickým turbínovým průtokoměrům, průřezovým měřidlům (clonám) a vírovým průtokoměrům a v mnoha případech rovněž v porovnání s hmotnostními průtokoměry mají ultrazvukové průtokoměry přesvědčivé výhody: nemají pohyblivé části, tlaková ztráta je téměř nulová a vyžadují skutečně jen minimální údržbu