Výhody navíc

Přečtěte si, co vám evidenční systémy a výčepní systémy nabízejí a jaké jsou jejich přednosti a výhody.
Evidenční a výčepní systémy vám pomohou být vždy o krok před konkurencí.

1. Návratnost investic

Přemýšlíte, zda se vám investice do evidenčních a výčepních systémů vyplatí? Kdy se vám vrátí nebo co vám přinese? Nabízíme jednoduchý výpočet, který vám na podobné otázky stručně odpovídá.

Návratnost investic do těchto systémů je spojena především s kontrolou nad vydanými nápoji. S našimi systémy nemůže docházet k neoprávněným odběrům nebo k opomenutí vydané nápoje zaúčtovat.

Příklad z praxe: Směna o 4 zaměstnancích. Cena nápojů: nealkoholický nápoj 25 Kč, rozlévaný alkoholický nápoj 45 Kč, káva 25 Kč. Mzda zaměstnance: 100 Kč/hodina

Podle provozovatelů gastronomických zařízení si může „neslušná“ obsluha přijít denně až na 2000 Kč.

Jeden pracovník nezaúčtuje 1x kávu, 1x nealko, 1x alko = ztráta 95 Kč za den. V případě, že to samé udělá každý pracovník, za den dojde ke ztrátě 380 Kč (95 Kč x 4 zaměstnanci). Pokud se tento trend bude opakovat každý den v roce, dojde ke ztrátě 114 tis. Kč za rok (380 Kč x 300 dní).

K tomuto číslu lze připočítat také ztrátu v podobě prodlev mezi předáváním směn – dva pracovníci předávají směnu dalším dvěma pracovníkům odhadem 1 hodinu. Každý den tak platí provozovatel 1 hodinu práce čtyř zaměstnanců zbytečně. Tj. 400 Kč denně (4 zaměstnanci x 100 Kč/hod.). Za rok ztráta činí nemalých 120 tis. Kč (400 Kč x 300 dní).

Celkem tedy ztráta činí 234 tis. Kč ročně. A to v případě, že se obsluha neobohacuje na úkor provozovatele ve větší míře. Při instalaci evidenčních a výčepních systému je ztráta, díky naprosté kontrole a evidenci nápojů, nulová. Z neziskových provozů se tak stávají provozy ziskové.

2. Přesné porce = spokojený zákazník i provozovatel

Zákazník i provozovatel od obsluhy očekává profesionalitu a odpovědnost. Především v oblasti dávkování nápojů a jejich účtování. Realita je mnohdy jiná a obsluha zneužívá svého postavení a obohacuje se na úkor provozovatele a zákazníka. S evidenčními a výčepními systémy k tomuto nemůže docházet. Nápoje jsou dávkovány systémem s naprostou přesností a ihned evidovány. Spokojený je nejen zákazník, ale také provozovatel.

3. Systémy na míru provozovny

Námi nabízené systémy jsou navrženy tak, aby se přizpůsobili potřebám a požadavkům provozu, nikoli naopak.

4. Zvýšení tržeb

Evidenční systémy a výčepní systémy nedovolují „neoprávněné“ odběry nápojů nebo úmyslné nebo opomenuté nezaúčtování. Všechny vydané nápoje jsou okamžitě evidovány a účtovány. Zvýšení tržeb je patrné ihned po instalaci systémů do provozovny – zvýšení tržeb na evidovaných nápojích o 20 – 30%.

5. Propojení s jinými systémy

Komplexnost nabízených systému patří k jejich hlavním přednostem. Systémy lze propojit s pokladními nebo skladovými systémy. Objednávky a vydané nápoje jsou ihned načítány do pokladny podle jednotlivých stolů.

6. Zefektivnění práce obsluhy

Při propojení evidenčních a výčepních systémů s pokladnou, má obsluha více času na zákazníky a také ulehčenou práci s markováním nebo odměřováním porcí vydávaných nápojů. Stačí natočit nápoj, který se automaticky načte do pokladny. Obsluha zároveň neodměřuje přesné porce nápojů. O vše se stará systém a dávkovací zařízení. Odpadají také starosti s inventurami. Vydané nápoje jsou ihned odečteny ze skladu.

7. Různé způsoby práce a jejich kombinace

Nabízené systémy umožňují pracovat s různými způsoby práce a jejich kombinacemi – kreditní nebo debetní způsob práce.

8. Identifikace personálu

Každý zaměstnanec obdrží svůj identifikační klíč, který je třeba při každém výdeji nápojů. Díky této identifikaci je jasné, který zaměstnanec, kdy a jaký nápoj vydal. Ke každému identifikačnímu klíči je možné přidávat nebo odebírat různá oprávnění, která určují pravomoci jednotlivých zaměstnanců.